Spolek osadníků Červené na Šumavě

Spolek osadníků byl založen původně jako Občanské sdružení pod názvem „Obnova a rozvoj Červené na Šumavě“. Stalo se to 2.2.2008 na ustavující členské schůzi v Červené u Kašperských Hor. Na prvním setkání všech zájemců o Červenou podalo přihlášky 21 zakládajících členů sdružení.

Mezi hlavní cíle činnosti Spolku patří obnova památkově chráněné kapličky na návsi v Červené a spolupráce s Městským úřadem v Kašperských Horách ve všech otázkách týkajících se osady Červené. Zájemci o členství ve sdružení mohou požádat o zaslání přihlášky na e-mailové adrese .

Na členské schůzi dne 16.7.2016 byly schváleny nové stanovy sdružení a nový název organizace:

SPOLEK OSADNÍKŮ ČERVENÉ NA ŠUMAVĚ, z.s.

1. června 2018 proběhla členská schůze Spolku, která zvolila členy výboru spolku. Na schůzi výboru 1.9.2018 pak bylo jednomyslně zvoleno rozdělení funkcí ve výboru:

Bechyně Milan předseda
Weishäupl Kurt místopředseda
Beranová Blanka jednatel
Barfussová Ánandí revizor
Svitáková Věra pokladník