Novinky

obrázek
27.12.2022

Vánoční povídání s Karlem Tittlem

Návštěvníci zaplněné kapličky v Červené sledovali zajímavé vyprávění Karla Titla profesionálně moderované Radkem Nakládalem. Příjemnou vánoční atmosféru umocňovalo svařené víno, čaj, káva a vánoční cukroví připravené členkami Spolku osadníků

17.12.2022

Smutná zpráva

Ve věku 89 let zemřel Michael Fuchs, který se svoji manželkou Waltraud obnovil po roce 1990 kapličku na rozcestí Červená – Hutašín místními nazývanou „U bizónů“. Kapličku postavili v roce 1919 předkové paní Waltraud na památku padlých v 1. světové válce.

20.7.2022

Ocenění řezbářů z našeho regionu - Karla Tittla a Vladivoje Hracha

Oba řezbáři se podíleli na tvorbě interiéru kaple Panny Marie Pomocné na Červené. Vladivoj Hrach soškou Panny Marie (na pozvánce na letošní pouť) a Karel Tittl vyřezáním betlému, který před Vánocemi pravidelně doplňuje.

20.8.2021

Pouť na Červené 2021

Letošní pouti na Červené opět přálo počasí. Poděkování za podporu pouti patří radě města, městským firmám Kašperskohorské lesy, Statek Kašperské Hory, Technické služby města. V neposlední řadě pak všem, kteří se podíleli na přípravě, úklidu kaple, stavbě stanu a manželům Králíkovým za poskytnutí zázemí pro občerstvení a zajištění kytarového doprovodu sobotního večera. Zvláštní poděkování pak manželům Svitákovým za celoroční péči o kapli a provoz věžních hodin.

15.9.2020

Turnaj v PÉTANQUE

Na sobotu 3. října jsme plánovali turnaj v PÉTANQUE.


4.7.2020

Členská schůze

Na členské schůzi pod stodolou u Svitáků se sešlo 17 členů Spolku osadníků Červené na Šumavě. Kromě běžné agendy byl přijata nabídka p. Fuchse a jeho manželky narozené v Červené v roce 1939 v rodině Wurmových na správu rekonstruované kapličky obětem 1. sv. války.

obrázek
31.12.2019

Vánoční koncert v kapličce

Útulné prostředí návesní kaple Panny Marie Pomocné zaplnilo poslední letošní pátek více jak padesát návštěvníků z širokého okolí. Skupinu tří sušických učitelů návštěvníci odměnili na závěr dlouhým potleskem. K loňskému betlému přibyla kaplička od šumavského řezbáře Karla Tittla.

11.12.2019

Tisk původní kroniky Červené

Firma RAMAP (Jitka a Standa Rauchovi) ve spolupráci s Ing. Evou Brosch a PhDr. Vladimírem Horpeniakem intenzivně pracují na vydání kroniky tiskem. Původní text je obohacen o řadu obrázků a mapek. Kronika bude vydána začátkem příštího roku.15.12.2018

Kaple Panny Marie Pomocné v televizi

Dnes odvysílala Česká televize na programu ČT2 pořad FOLKLORIKA od režisérky Škáchové. Kvalitně zpracovaný dokument v délce 25 minut popisuje kromě kapliček na Paštích, Vatěticích i tu "naši" na Červené.

15.8.2018

Pouť na Červené 11.-12. srpna 2018

Letošní pouť se vydařila. Nejlépe to vyjadřují fotky Standy Raucha.

7.8.2018

Varhanní koncert "Markéta a její hosté"

V sobotu 11.8.2018 od 20:00 v návesní kapli Panny Marie Pomocné

obrázek
19.5.2018

Zlatá stezka kašperskohorská

Už třetí rok udržuje náš Spolek osadníků Červené na Šumavě společně se kašperskohorským dětským spolkem Duha Králováci úvozovou stezku, která pěším turistům výrazně zkracuje cestu od parkoviště "Na rybníčku" do Červené.

15.5.2018

Brigáda na úklid stezky

Spolek osadníků Červené na Šumavě, společně s dětským spolkem z Kašperských Hor. "Duha-Králováci", pořádá brigádu na úklid stezky, vedoucí od parkoviště "Na rybníčku" ke kapličce u bizonů.

26.12.2017

Koncert 25. prosince 2017

Skupina DRUHÝ POKUS vytvořila v kapličce na Červené na Boží hod pohodovou vánoční atmosféru.

5.12.2017

Dopis starších osadníků Červené...

Vážení, spolek osadníků Červené na Šumavě ! Přijměte prosím naše poděkování za pozvání na Vánoční koncert v návesní kapli na Červené.

19.11.2017

Varhanní koncert a bohoslužba 18.11.2017

Koncert u příležitosti požehnání kaple Panny Marie Pomocné v Červené provedl Michal Marek na varhany a na violoncello ho doprovodil Tomáš Pohanka. Požehnání a bohoslužbu celebroval Páter Jenda Kulhánek.

7.11.2017

Oprava kapličky dokončena

Kaplička na návsi v Červené si po několika letech od posledních oprav další etapu oprav opravdu zasloužila. Je dobře, že město Kašperské Hory s podporou Plzeňského kraje opravu zafinancovalo a Technické služby města Kašperské Hory s.r.o. opravu pečlivě provedlo.

1-20/39 stránka: 1 [ ]