Program akcí v roce 2019

Datum: 5.7.2019
  • sobota 6. července od 16 hod - členská schůze Spolku osadníků

  • sobota 6. července od 17 hod. - přebory Červené v petanque doprovodí hudební skupina I.F.M. Dreams z Kašperských Hor - na paloučku "nad Dragou". Repertoár skupiny je hlavně, ale nejen country (např.  Pole s bavlnou, Karolína, Já budu chodit po špičkách, Boty proti lásce, Zejtra mám, ...) 

  • sobota 10. srpna odpoledne pouťový sportovní a kulturní program "U Králíků"

  • neděle 11. srpna dopoledne setkání minulých a současných osadníků Červené

  • neděle 11. srpna od 13 hod varhanní koncert Jakuba Smešného v návesní kapli

  • neděle 11. srpna od 14 hod mše svatá v návesní kapli