Varhanní koncert a bohoslužba 18.11.2017

Datum: 19.11.2017
Koncert u příležitosti požehnání kaple Panny Marie Pomocné v Červené provedl Michal Marek na varhany a na violoncello ho doprovodil Tomáš Pohanka. Požehnání a bohoslužbu celebroval Páter Jenda Kulhánek.

Koncert shlédlo 70 dospělých návštěvníků a okolo 10 dětí. Řada návštěvníků uváděla, že i přes nízkou teplotu bylo v kapli příjemné, domácké klima. Jistě k tomu přispěl plný hlas varhan i doprovodného violoncella. A nemalým příspěvkem byl svařák, čaj, káva a zákusky připravené členkami Spolku osadníků Červené na Šumavě. Poděkování za to patří Věře Svitákové, Ánandí Barfussové, Janě Waishäuplové, Janě Bechyňové a Aleně Urbanové. 

Několik fotografií Andrey Staňkové a Mirka Svitáka si můžete prohlédnout ve fotogalerii  

Přivítání hostů a úvodní projev předsedy Spolku osadníků Červené na Šumavě Milana Bechyně je k přečtení zde.

Program koncertu je ke zhlédnutí zde