Rekonstrukce hotelu Draga

Datum: 30.9.2017
Na základě usnesení členské schůze Spolku osadníků Červené na Šumavě, z.s. (26.8.2017) proběhla dne 23.9.2017 schůzka členů Spolku s majitelem objektu DRAGA v Červené panem Jaroslavem Scharfem. Schůzky se zúčastnilo 6 členů Spolku.

Na základě usnesení členské schůze Spolku osadníků Červené na Šumavě, z.s. (26.8.2017) proběhla dne 23.9.2017 schůzka členů Spolku s majitelem objektu DRAGA v Červené panem Jaroslavem Scharfem. Schůzky se zúčastnilo 6 členů Spolku..

Pan Scharf sdělil, že bude budovu rekonstruovat a změní předmět užívání na bytový dům o 20 b.j. různé velikosti za účelem dalšího prodeje bytů soukromým vlastníkům. Jeden byt v podkroví si chce ponechat ve svém vlastnictví. Dále pak předložil architektonickou studii včetně barevného řešení fasády a podal technický výklad svého záměru. Podle jeho sdělení zůstane zachována stávající půdorysná plocha budovy. Rozhodně odmítl fámy o tom, že by chtěl čerpat na rekonstrukci jakoukoliv státní podporu a poskytovat byty pro účely sociálního nebo jiného podporovaného ubytování.

Předseda spolku informoval pana Scharfa o tom, že by v budoucím stavebním řízení chtěl být Spolek účastníkem řízení.

Na závěr schůzky se účastníci dohodli, že mají všichni zájem na vytvoření a udržování dobrých sousedských vztahů a bude i do budoucna probíhat komunikace v pozitivním duchu tak, jak proběhla tato první schůzka.

24.9.2017 zapsal M. Bechyně