Dotace města na letošní akce schváleny

Datum: 15.4.2017
Na radě města Kašperské Hory dne 10.4. byla schválena žádost Spolku osadníků Červené na Šumavě na finanční příspěvek na pořádání varhanního koncertu v návesní kapli a dalšího ročníku obnovené pouti na Červené v plné požadované výši.