Adventní koncert skupiny SAX QUARTET

Datum: 10.12.2016
PhDr. Vladimír Horpeniak na varhany a jihočeská saxofonová skupina navodili příjemnou adventní atmosféru v zaplněné návesní kapličce Panny Marie Pomocné.

Fotografie Stanislava Raucha z koncertu si můžete prohlédnout ve fotogalerii .

Po skončení koncertu proběhla členská schůze spolku. Na ní byla předneseny informace o finančním hospodaření spolku v roce 2016 a připravované II. etapě rekonstrukce kapličky v roce 2017. V diskuzi předseda spolku poděkoval manželům Svitákovým za přípravu adventního koncertu a zajištění občerstvení účastníků.