Dopis, který potěší

Datum: 24.8.2016
Vážení ! Se zájmem jsme si prohlédli všechny fotky a zavzpomínali na pouť 2016. Při této příležitosti prohlédli jsme si fotky starší.

Máme radost, že pouť stále žije. Za což Vám organizátorům patří velký
dík a náš obdiv. Co jste vše dokázali, včetně vrácení varhan do kapličky, mluví za sebe.
Na obci Červená je vidět zájem všech zúčastněných. Ať Vám elán vydrží i do dalších poutí, kterých se rádi zúčastníme, pokud nám to zdraví dovolí !

Vzpomínají chalupáři z čp. 4 - Sehnalovi senioři