Varhany po létech opět v návesní kapli v Červené

Datum: 5.8.2016
Po dokončení opravy varhan v chrámu Sv. Markéty v červenci 2016 vznikla dohoda se Páterem Tomasem van Zavrelem o vrácení varhan na jejich původní místo. Stěhování předcházela oprava spadlé omítky na stropě kůru. Přemístění pak odborně provedl varhanář MgA. Marek Vorlíček spolu s p. Strašlibkou. Fotky oba zachycují při sestavování varhan.