Varhany po létech opět v návesní kapli v Červené

Datum: 4.8.2016
obrázek
V úterý 2.8.2016 se podařilo vrátit varhany původně vyrobené pro kapli Panny Marie Pomocné zpět na kůr této návesní kapličky v Červené.

 Dohodou mezi městem a farností byly v 90. letech minulého století varhany zapůjčeny do kostela Sv. Mikuláše a odtud pak do chrámu Sv. Markéty v Kašperských Horách kde dobře posloužily jako náhrada vlastních varhan. Po dokončení opravy varhan v chrámu Sv. Markéty v červenci 2016 vznikla dohoda se Páterem Tomasem van Zavrelem o vrácení varhan na jejich původní místo. Stěhování předcházela oprava spadlé omítky na stropě kůru kterou provedl Milan Bechyně s Miroslavem Svitákem. Přemístění pak odborně provedl varhanář MgA. Marek Vorlíček za pomoci členů sdružení (Milan Bechyně, Jaroslav Blaška, Stanislav Rauch). V chrámu Sv. Markéty bylo potřeba vyjmout všech 250 píšťal, rozebrat skříň na jednotlivé díly a vše převést z Kašperských Hor do Červené. Varhany p. Vorlíček spolu s p. Strašlibkou v úterý 2.8. z větší části sestavili. Dokončení a naladění je pak slíbeno do pouťové mše 14.8.2016.  

Doprovodné foto Stanislava Raucha