Studie CHKO Šumava

Datum: 26.6.2015
Studie CHKO a NP Šumava, poskytující základní údaje o sídelní enklávě obce Červená, urbanistickou analýzu a podmínky pro zachování krajinného rázu.