Pouť v Červené

Datum: 9.6.2015
Krátké ohlédnutí za historií výročních poutí v Červené

Pouť na Červené – 10. ročník

 

Na jaře roku 2006 nám přijel PhDr. V. Horpeniak připomenout, že uběhlo 650 let nejen
od založení hradu Kašperk, ale také od první písemné zprávy o osadě Červená.

V pergamenové listině z 11. dubna 1356 bylo uvedeno, že císař Karel IV. daroval H. Baderovi do dědičného užívání lán půdy u dvora mezi „malou Losenicí“ a Červenou za věrné služby při vyhledávání a vytýčení trasy nové silnice do Pasova v Bavorsku. Tato listina je jedním z nejstarších dokladů osídlení horní Šumavy, zachovaných v originále.

To vše a ještě mnohem více se dozvíte v publikaci Červená – Střípky z historie jedné šumavské vesnice, kterou k příležitosti tohoto výročí pan V. Horpeniak pro Červenou napsal. Není to povídání pouze o historii, ale také současnosti naší osady, včetně fotografií jejich osadníků, trvalých i víkendových.

Díky  přípravám  na  oslavu  650.  výročí jsme se na Červené  sešli,  a  to  i ti, kteří  se  vlastně dříve jen míjeli. Postupně jsme se dohodli na tom, že bychom využili této příležitosti a zkusili obnovit tradici poutí na Červené. Tak proběhl 1. ročník a pak další  a další a letos už se sejdeme po desáté.

Pouť na Červené probíhá vždy o druhém srpnovém víkendu, takže týden po pouti kašpersko-horské. Opakujícími se body programu jsou bohoslužba v návesní kapli P. M. Pomocné, výstava fotografií, hudební program. Během let se vystřídala pro zpestření pouti různá témata – Keltové, rýžování zlata, sklářství, lesnictví atd.

Od samého začátku byla hlavním naším cílem obnova návesní kaple a oživení tradice setkávání se. Myslím, že to se nám daří. Kaple P. M. Pomocné byla zrekonstruována a my se v ní scházíme nejen při bohoslužbách, ale také na koncertech a při drobných „sousedských setkáních“ o Vánocích a jindy. A plánujeme její další zkrášení: výměnu plechových vstupních dveří       za dřevěné, odkrytí zaslepených oken, jednoduché vitráže.

Přijměte naše pozvání na 10. ročník pouti na Červené. Panuje tu příjemná atmosféra,
a to nejen díky hudbě a sladkému pohoštění našich hospodyněk, ale hlavně proto, že máme Červenou rádi.

 

Věra Svitáková

OS Obnova a rozvoj Červené na Šumavě