Pouť na Červené 2021

Datum: 20.8.2021
Letošní pouti na Červené opět přálo počasí. Poděkování za podporu pouti patří radě města, městským firmám Kašperskohorské lesy, Statek Kašperské Hory, Technické služby města. V neposlední řadě pak všem, kteří se podíleli na přípravě, úklidu kaple, stavbě stanu a manželům Králíkovým za poskytnutí zázemí pro občerstvení a zajištění kytarového doprovodu sobotního večera. Zvláštní poděkování pak manželům Svitákovým za celoroční péči o kapli a provoz věžních hodin.

Fotky Standy Raucha si můžete prohlédnout na Pouť 2021