Členská schůze

Datum: 4.7.2020
Na členské schůzi pod stodolou u Svitáků se sešlo 17 členů Spolku osadníků Červené na Šumavě. Kromě běžné agendy byl přijata nabídka p. Fuchse a jeho manželky narozené v Červené v roce 1939 v rodině Wurmových na správu rekonstruované kapličky obětem 1. sv. války.

Věra Svitáková zdokumetovala příjemnou atmosféru fotkou

Zápis ze schůze spolku osadníků Červené,

datum konání : 4.7.2020

místo : v přístřešku u Svitáků

počet zúčastněných : 17 členů

program :

1) zpráva o činnosti – všechny informace včetně videí i fotek jsou na webových stránkách

2) zpráva o stavu pokladny : na účtu je 30 498,-Kč

v pokladně 6 072,- Kč

počet členů je nyní 49

3) pouť – proběhne v jednodušší verzi :

So – od 10 hod obvyklý úklid kapličky a stavění stanu

– turnaj ve fotbale – organizace J.Králík a K.Weisshäupl, následuje posezení s kytarou Zdeňka Hnídka a občerstvením

- Spolek zajistí mobilní WC, propagaci - plakáty, Zpravodaj, občerstvení  a stan

Ne - od 10 hod. - občerstvení spolu s pohoštěním z našich zdrojů – kasička

od 14 hod. mše, s P, Kulhánkem domluví M.Bechyně 

4) různé :

- prosba - p. farář a p. Podlaha se obrátili na náš spolek s prosbou, zda bychom se mohli starat i

o druhou kapličku u bizonů – odsouhlaseno, nabídku na převetí klíče Jana Weishäuplová přijala.

- překlad kroniky obce Červená – originál je na internetu – přeložila ji pí Brosch, do grafické podoby ji převedli manželé Rauchovi.

- turnaj v patanque – bude v září, aby bylo dostatek času, organizace J.+M.Bechyňovi, místo bude dohodnuto o pouti

Zapsala : B.Beranová