Novinky

21.8.2016

O historii poutí na Červené

Před osmi lety, na třetí obnovené pouti poskytl PhDr. Vladimír Horpeniak redaktorce Klatovského deníku zajímavý rozhovor historii osady Červená.

17.8.2016

Pouťový víkend na Červené 13.-14.8.2016

Pár fotek, které přiblíží přátelskou atmosféru víkendu na Červené.

13.8.2016

Přesun a naladění varhan hotovo

Varhaník Marek Vorlíček splnil slib a včera dokončil přemístění a naladění varhan do návesní kaple na Červené. Dr. Horpeniak na nich doprovodí nedělní bohoslužbu.

11.8.2016

Rothsaifen na Facebooku

ČERVENÁ (Rothsaifen) U KAŠPERSKÝCH HOR NA ŠUMAVĚ.... I malé šumavské osady, Bohem zapomenuté, mají své poutě a svoji dlouhou historii. Přijměte, vážení poutníci, pozvání na tuto pouť a pojďme se po Červené podívat....

obrázek
4.8.2016

Varhany po létech opět v návesní kapli v Červené

V úterý 2.8.2016 se podařilo vrátit varhany původně vyrobené pro kapli Panny Marie Pomocné zpět na kůr této návesní kapličky v Červené.

22.7.2015

Marie Malá vypráví o Šumavě

Na Červené bývala začátkem 19.století postavena malá školička, do níž chodívalo 30 žáků. Ještě předtím se vyučovalo jako v mnoha zapadlých šumavských vesničkách porůznu, také ve větších místnostech sedláků. V roce 1830 se počet žáků zdvojnásobil, kolem roku 1880 dosáhl počet žáků devadesátky. Proto byl vznesen požadavek k výstavbě školy větší. Ta byla slavnostně otevřena v říjnu 1892 a navštěvovalo ji 102 dětí. Škola stávala na místě dnešního penzionu „DRAGA“.

26.6.2015

Studie CHKO Šumava

Studie CHKO a NP Šumava, poskytující základní údaje o sídelní enklávě obce Červená, urbanistickou analýzu a podmínky pro zachování krajinného rázu.

9.6.2015

Pouť v Červené

Krátké ohlédnutí za historií výročních poutí v Červené


1.8.2014

Elekřina v návesní kapli na Červené

Po 158 letech od výstavby obnovené návesní kaple Panny Marie Pomocné byl do kaple zaveden elektrický proud (střídavý). Podařilo se tak nasvítit ciferník věžních hodin. Dík za to patří Oldřichu Slováčkovi a Miroslavu Svitákovi.

21-30/30 stránka: [ ] 2